ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Μαθητές
 

Διδασκόμενα Μαθήματα

   
ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
Α/Α
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'
Β'
Γ'
1 Θρησκευτικά

2

2

2

2 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

5

5

5

3 Νεοεληνική Γλώσσα & Γραμματεία

5

4

4

4 Ιστορία

2

2

3

5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
(Στοιχεία Δημικρατικού Πολιτεύματος)

-

-

2

6 Αγγλικά

3

2

2

7 Γαλλικά (ή Γερμανικά ή Ιταλικά)

2

2

2

8 Μαθηματικά

4

4

4

9 Φυσική

-

2

2

10 Χημεία

-

1

1

11 Γεωγραφία

2

2

-

12 Βιολογία

2

-

2

13 Φυσική Αγωγή

3

3

2

14 Αισθητική Αγωγή (Μουσική)

1

1

1

15 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά)

1

1

1

16 Οικιακή Οικονομία

1

2

-

17 Πληροφορική

1

1

1

18 Τεχνολογία

1

1

-

19 Σ.Ε.Π.

-

-

1

 

Εβδομαδιαίο σύνολο ωρών κατά τάξη

35

35

35