ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Μαθητές
 

Βιβλία  :  Β' Γυμνασίου

 1. Θρησκευτικά
 2. Νεοελληνική γλώσσα
 3. Νεοελληνική Γλώσσα (τετράδιο εργασιών)
 4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 5. Αρχαία Ελληνικά Ομηρικά Έπη-Ιλιάδα
 6. Αρχαία Ελληνικά (Τόπος – Άνθρωποι)
 7. Αρχαία Ελληνικά (Τόπος – Άνθρωποι - τετράδιο εργασιών))
 8. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία
 9. Μαθηματικά
 10. Κείμενα Νεοελλ. Λογοτεχνίας
 11. Φυσική (βιβλίο)
 12. Χημεία (βιβλίο)
 13. Οικιακή Οικονομία
 14. Τεχνολογία
 15. ΓεωγραφίαΓεωλογία (βιβλίο)
 16. ΓεωγραφίαΓεωλογία (τετράδιο εργασιών)
 17. Μουσική
 18. Μουσική Τετράδιο Εργασιών
 19. Εικαστικά (βιβλίο)
 20. Εικαστικά (τετράδιο)

Επίσης, σε επόμενη μέρα θα παραλάβετε τα βιβλία των Αγγλικών και Γαλλικών ή Γερμανικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 65351/Γ2/19-05-2008 του ΥΠΕΠΘ, όλα τα βιβλία –πλην αυτών που κρατούνται για όλες τις χρονιές- επιστρέφονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε αρίστη κατάσταση!