ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Μαθητές
 

Βιβλία :  Α' Γυμνασίου


 1. Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελλ.
 2. Γραμματική της Νέας Ελλ.
 3. Πληροφορική  (βιβλίο)                                                         Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !
 4. Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας                     Τα 10 αυτά βιβλία θα πρέπει να
 5. Συντακτικό Αρχ. Ελλ.                                                 τα κρατήσετε σε όλες τις τάξεις
 6. Γραμματική Αρχ. Ελλ.                                                           του Γυμνασίου!
 7. ΙστορίαΑρχαίας Ελλ.Γραμμ.
 8. Λεξικό Λογοτεχν. Όρων
 9. Φυσική Αγωγή
 10. Ιστορία Νεοελλ. Λογοτεχνίας
 1. Θρησκευτικά Παλαιά Διαθήκη
 2. Νεοελληνική Γλώσσα
 3. Νεοελληνική Γλώσσα Τετρ. Εργασιών
 4. Κείμενα Νεοελλ. Λογοτεχνίας
 5. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 6. Αρχαία Ελληνικά – Ηροδότου Ιστορίες
 7. Αρχαία Ελληνικά – Ομηρικά Έπη
 8. Αρχαία Ιστορία
 9. Οικιακή Οικονομία
 10. Μαθηματικά
 11. Βιολογία (βιβλίο)
 12. Τεχνολογία
 13. ΓεωγραφίαΓεωλογία (βιβλίο)
 14. ΓεωγραφίαΓεωλογία (τετράδιο εργασιών)
 15. Μουσική τετράδιο Εργασιών
 16. Μουσική
 17. Εικαστικά
 18. Εικαστικά (τετράδιο)

Επίσης, σε επόμενη μέρα θα παραλάβετε τα βιβλία των Αγγλικών και Γαλλικών ή Γερμανικών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 65351/Γ2/19-05-2008 του ΥΠΕΠΘ, όλα τα βιβλία –πλην αυτών που κρατούνται για όλες τις χρονιές- επιστρέφονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε αρίστη κατάσταση!