ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Ο χώρος
 

Εργαστήριο Πληροφορικής
Το εργαστήριο Πληροφορικής σε ώρα μαθήματος...

Εργαστήριο Τεχνολογίας
Η κ. Δελή με ομάδα μαθητών και τα έργα τους, στο χώρο του εργαστηρίου..

Εργαστήριο Καλλιτεχνικών
Ο χώρος του εργαστηρίου στο νέο κτήριο..

Αίθουσα Ξένων Γλωσσών
Ο χώρος των Ξένων Γλωσσών στο νέο κτήριο..

Αίθουσα Φ. Αγωγής και Αγωγής Υγείας
Ο κλειστός χώρος για Γυμναστική και συγχρόνως ο χώρος της Αγωγής Υγείας.