ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Προσωπικό
 

Σχολικό έτος 2010-11  :  Υπεύθυνοι Καθηγητές των τμημάτων

Τ μ ή μ α
Κ α θ η γ η τ ή ς
Α1 ΒΑΡΔΑΞΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Α2 ΜΗΛΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α3 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β1 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Β2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Β3 ΖΗΡΓΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Γ1 ΣΙΔΕΡΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Γ2 ΤΣΙΟΥΒΗ ΝΙΟΒΗ
Γ3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ