ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Προσωπικό
 

Νομοθεσία  :  Τα σημαντικότερα

Οικονομικά
Δημοσιουπαλληλική Νομοθεσία
Εκπαιδευτική Νομοθεσία


Οικονομικά
Υπουργείο Οικονομικών - Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος
Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος κατά το ημερολογιακό έτος 2011.
21-12-2010
(Εγκύκλιος Δ12Α/2282/2010)

Υπουργείο Οικονομικών
Μηχανισμός στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας - Μνημόνιο3
22-11-2010
(Ανεπίσημη Μετάφραση Υπουργείου Οικονομικών/22-11-2010)

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση 22 Μισθολογίου
Περικοπή αποζημίωσης Σαββατοκύριακων και εργασθείσας Θερινής άδειας.
03-09-2010
(Εγκύκλιος 2/58566/0022/ΓΛΚ/03-09-2010)

Υπουργείο Παιδείας
Εκκαθαριστές Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης.
06-08-2010
(Υπουργική Απόφαση/ΦΕΚ 1180/τ.Β'/06-08-2010)

Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργείο Εσωτερικών
Απογραφή των Υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
Σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

04-06-2010
(Υπουργική Απόφαση/ΦΕΚ 784/τ.Β'/04-06-2010)

Υπουργείο Οικονομικών
Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολουμένων στις γραπτές εξετάσεις της Γ' Λυκείου
04-06-2010
(Απόφαση 2/35089/0022/04-06-2010)

Υπουργείο Οικονομικών
Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.
11-05-2010
(Ν. 3847/ΦΕΚ 67/τ.Α'/11-05-2010)

Υπουργείο Οικονομικών
Μηχανισμός στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας - Μνημόνιο
06-05-2010
(Ν. 3845/ΦΕΚ 65/τ.Α'/06-05-2010)

Υπουργείο Οικονομικών
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
23-04-2010
(Ν. 3842/ΦΕΚ 58/τ.Α'/23-04-2010)

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Γεν. Δνση Μισθών και Συντάξεων.
Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008.
13-05-2008

 

Δημοσιουπαλληλική Νομοθεσία
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
(Ν. 3528/ΦΕΚ 26/τ.Α'/09-02-2007)

 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία
ΥΠΔΒΜΘ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.
(ΦΕΚ 582/τ.Β'/13-04-2011)

Δημητρακόπουλος Γεώργιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά
Φάκελος “Άδειες εκπαιδευτικών” του Γ. Δημητρακόπουλου. Ένας πλήρης οδηγός για μόνιμους και αναπληρωτές (νέα έκδοση).
(30-09-2010)

ΥΠΔΒΜΘ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
(119236/Γ7/24-09-2010)

ΥΠΔΒΜΘ
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

(114368/Γ2/15-09-2010)

ΥΠΔΒΜΘ
Ύλη-Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων της Α΄, Β΄ τάξης Ημερήσιου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
(114361/Γ2/15-09-2010)

ΥΠΔΒΜΘ
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

(ΥΠΔΒΜΘ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ)

ΥΠΔΒΜΘ
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης.
(Ν. 3848/ΦΕΚ 71/τ.Α'/19-05-2010)

ΟΛΜΕ
Οδηγός Αδειών Εκπαιδευτικών από ιστοσελίδα ΟΛΜΕ
(Απάνθισμα από διάφορες Εγκυκλίους)

ΥΠΕΠΘ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(74275/Δ2/10-07-2007)

ΥΠΕΠΘ
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Α', Β' και Γ' Γυμνασίου..
(Γ2/122428/124-09-2008 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

ΥΠΕΠΘ
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009.
(Γ2/80350/19-06-2008)

ΥΠΕΠΘ
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου - Λυκείου.
(Γ2/118842/17-09-2008 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.)