ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Προσωπικό
 

Φουρφουρής Μιχαήλ
Φιλόλογος, Διευθυντής του σχολείου,
ανήκει στο 2ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.


Βροντή Κρινάνθη 
Φυσικός, Υποδιευθύντρια του σχολείου,
ανήκει οργανικά.