ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Εξετάσεις
 

Εξεταστέα Ύλη :  Τάξη Γ'


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27

ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8, 9, 10
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 12, 17, 18, 19, 20, 21
ΕΝΟΤΗΤΑ 27, 28
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 29, 30
ΕΝΟΤΗΤΑ 31
ΕΝΟΤΗΤΑ 32
ΕΝΟΤΗΤΑ 34
ΕΝΟΤΗΤΑ 35, 36
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 38
ΕΝΟΤΗΤΑ 44

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

"Think Teen" 3rd Grade : Units 1 - 6
και όλες οι ασκήσεις από το workbook που αντιστοιχούν στα units αυτά.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Βιβλίο "C'est clair" 1
Ενότητες 8, 9

Βιβλίο "Action.fr - gr3"
Ενότητες 0, 1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ:Wer, Wo, Was, Woher, Wie, Wie alt, Wie oft, Wie lange, Wie viele, Wann, Warum, Wie spät, Wohin
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:  der, die, das - die - ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: (k)ein, (k)eine, (k)ein – keine - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: ich du er sie es wir ihr sie Sie - ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: mein, meine, mein –meine    dein, sein, ihr, …  στην  Ονομαστική,  Αιτιατική  και δοτική ΚΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ, ΑΝΩΜΑΛΩΝ, ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ  - Προθέσεις Weil-Sätze - Es gibt + Akkusativ
Αόριστος του sein (war),  haben (hatte)
Παρακείμενος ομαλών και ανωμάλων ρημάτων (L1 - L3)
MODALVERBEN  können, mögen (möchte), müssen, dürfen, wollen, sollen
.ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΕΧΤΕ: KURSBUCH ΣΕΛ. : 12, 13, 20, 24, 29, 44

Εξεταστέα ύλη 2010

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ:Wer, Wo, Was, Woher, Wie, Wie alt, Wie oft, Wie lange, Wie viele, Wann, Warum, Wie spät, Wohin
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:  der, die, das - die - ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: (k)ein, (k)eine, (k)ein – keine - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: ich du er sie es wir ihr sie Sie - ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: mein, meine, mein –meine    dein, sein, ihr, …  στην  Ονομαστική,  Αιτιατική  και δοτική ΚΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ, ΑΝΩΜΑΛΩΝ, ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΩΡΑ - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ  - Προθέσεις Weil-Sätze - Es gibt + Akkusativ
Αόριστος του sein (war),  haben (hatte)
Παρακείμενος ομαλών και ανωμάλων ρημάτων
MODALVERBEN  können, mögen (möchte), müssen, dürfen, wollen, sollen
.ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΕΧΤΕ: KURSBUCH ΣΕΛ. : 14, 20, 24, 29, 44, 50, 144-145

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΜΕΡΟΣ Α'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : Παράγραφοι 1.1, 1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6,   1.8, 1.9, 1.10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Παράγραφοι 2.2,  2.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : Παράγραφοι  3.3

ΜΕΡΟΣ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : Παράγραφοι 1.1,   1.5,  1.6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Παράγραφοι  2.1,  2.2,  23

Εξεταστέα ύλη 2010

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : Παράγραφοι 1.1,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6,   1.7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Παράγραφοι 2.1, 2.2,  2.4,  2.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : Παράγραφοι  3.3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5° : Παράγραφοι 5.1, 5.2, 5.3 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : Παράγραφοι 1.1,   1.2,  1.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Παράγραφοι  2.1,  2.2,  23

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

από σελίδα 15 έως και 48
από σελίδα 58 έως και 70
από σελίδα 78 έως και 98
από σελίδα 103 έως και 106

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦ. 1, ΣΕΛΙΔΕΣ: ΑΠΟ 176 ΕΩΣ 185 (και τις δραστηριότητες)
ΚΕΦ. 2, ΣΕΛΙΔΕΣ: ΑΠΟ 186 ΕΩΣ196 (και τις δραστηριότητες)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Εξεταστέα ύλη 2010

Σελίδες 12 έως και 42

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 :    Α, Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 :    Α, Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 :    Α, Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 :    Α, Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7:    Α, Β
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 :    Α, Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 :    Α, Β, Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 :  Γ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 :  Γ

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εξεταστέα ύλη 2010

Α’ Εισαγωγή Δραματικής Ποίησης :
σελ. 64 Διθύραμβος
σελ. 65 Θέσπις –Αρίων
σελ. 66 Ανάπτυξη τραγωδίας – θρησκευτικός χαρακτήρας
σελ. 70 Θεωρητικά
σελ. 70 Τα μέρη του αρχαίου θεάτρου
σελ. 71 Τα πρόσωπα
σελ. 72 κάθαρση
σελ. 73-74 Τα μέρη της τραγωδίας
σελ. 96 Καινοτομίες Ευριπίδη (φωτοτυπία)

Β’ Κείμενο ΕΛΕΝΗ : Στίχοι 1-191 / 192-288 / 437-575 / 576-658 / 659-840 / 942-1137 / 1140-1219 /1286- 1424 / 1500-1592 και 1779-1870.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

1. Εισαγωγή δημοτικής πόιησης
κείμενα : α) "Του Γιοφυριού της Άρτας".
2. Εισαγωγή Νεοελληνικός διαφωτισμός
κείμενα : α) « Θούριος» Ρήγα Βελεστινλή .
3. Εισαγωγή Επτανησιακής Σχολής
κείμενα : α) «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» Δ. Σολωμού και β) «Ο Δήμος και το καριοφύλι του» Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.
4. Εισαγωγή Νέας Αθηναϊκής Σχολής
κείμενα : α) « Φωνές» και «Όσο μπορείς» Κων. Καβάφη γ) « Στα 200 π.χ»
5. Εισαγωγή Νεότερης Λογοτεχνίας
κείμενα : α) « Γιατί μ’ αγάπησες» Μαρίας Πολυδούρη , β) « Αξιον Εστί» Οδ. Ελύτης "Γένεσις", "Τα Πάθη"

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Ενότητα 1η : Ολόκληρη
Ενότητα 2η: Ολόκληρη
Ενότητα 3η: Ολόκληρη
Ενότητα 4η: Ολόκληρη
Ενότητα 5η: Ολόκληρη
Ενότητα 6η: Ολόκληρη
Ενότητα 7η:Συμπερασματικές και εναντιωματικές προτάσεις σελ. 124 - 126
Ενότητα 8η:μόνο τη σελ. 146 : περίληψη ενός κειμένου

Σημείωση:
Η ύλη τηα Α και Β Γυμν. θεωρείται γνωστή.

ΦΥΣΙΚΗ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1  σελ.(11-24)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,ΑΣΚΗΣΕΙΣ,.ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.(29-33)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2  σελ.(36-57)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,ΑΣΚΗΣΕΙΣ,.ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.(58-63)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  σελ.(68)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4  σελ.(89-93) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,ΑΣΚΗΣΕΙΣ,.ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.(94-96)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   5  σελ.(98-102 και 105)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,ΑΣΚΗΣΕΙΣ,.ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.(108-112)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   6  σελ.(116-120)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,ΑΣΚΗΣΕΙΣ,.ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.(124-129)

ΧΗΜΕΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

από σελίδα 12 έως και 18
από σελίδα 20έως και 23
από σελίδα 26 έως και 34
από σελίδα 38 έως και 51
από σελίδα 80 έως και 87