ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Εξετάσεις
 

Εξεταστέα Ύλη :  Τάξη Β'


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27

ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'   : Σελ.   6 μέχρι 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'   : Σελ. 22 μέχρι 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'   : Σελ. 31 μέχρι 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  : Σελ. 52 μέχρι 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : Σελίδες 85, 86, 87, 91, 92 και 110-113

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

1.   THINK TEEN! : STUNDENT'S BOOK UNITS 1 έως και 6 (pages 9 - 120)
2.    Όλη η Γραμματική που διδάχθηκε κατά το σχολικό έτος
3.    THINK TEEN! WORKBOOK : Όλες οι ασκήσεις που έγιναν

ΓΑΛΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Βιβλίο "C'est clair" 1
Unites 6, 7, 8, 9

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ:Wer, Wo, Was, Woher, Wie, Wie alt, Wie oft, Wie lange, Wie viele, Wann, Warum, Wie spät, Wohin
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:  der, die, das - die στην Ονομαστική κ΄ Αιτιατική πτώση
ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: (k)ein, (k)eine, (k)ein – keine στην Ονομαστική κ΄ Αιτιατική πτώση
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: ich du er sie es wir ihr sie Sie
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: mein, meine, mein –meine    dein, sein, ihr, …  στην  Ονομαστική κ΄ Αιτιατική πτώση
ΚΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ, ΑΝΩΜΑΛΩΝ, ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΩΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
MODALVERBEN  können, mögen (möchte), müssen, dürfen, wollen, sollen
Weil-Sätze
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΕΧΤΕ: KURSBUCH ΣΕΛ. :72, 86-87, 99, 100, 102, 106-107

Εξεταστέα ύλη 2010

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ:Wer, Wo, Was, Woher, Wie, Wie alt, Wie oft, Wie lange, Wie viele, Wann, Warum, Wie spät, Wohin
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:  der, die, das - die στην Ονομαστική κ΄ Αιτιατική πτώση
ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: (k)ein, (k)eine, (k)ein – keine στην Ονομαστική κ΄ Αιτιατική πτώση
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: ich du er sie es wir ihr sie Sie
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: mein, meine, mein –meine    dein, sein, ihr, …  στην  Ονομαστική κ΄ Αιτιατική πτώση
ΚΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ, ΑΝΩΜΑΛΩΝ, ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΩΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
MODALVERBEN  können, mögen (möchte), müssen, dürfen, wollen, sollen
Weil-Sätze
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΕΧΤΕ: KURSBUCH ΣΕΛ. :72, 86-87, 99, 100, 102, 106-107

ΙΤΑΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

Από το βιβλίο Rete Junior θα εξεταστούν οι παρακάτω σελίδες:
29-31, 40-47, 49-53, σελ. 56-57, σελ.59.
Επίσης  θα εξεταστούν:
1) τα βοηθητικά ρήματα essere, avere, και το ρήμα chiamarsi
2) τα ρήματα σε –ARE, -ERE, -IRE
3) το ρήμα andare
4) το οριστικό άρθρο στα δύο γένη στον ενικό και πληθυντικό αριθμό
5) τα ουσιαστικά και τα επίθετα στα δύο γένη στον ενικό και πλυθυντικό αριθμό
6) οι κτητικές αντωνυμίες
7) οι κτητικές αντωνυμίες μαζί με τα ονόματα που δηλώνουν συγγένεια
8) το ειδικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με την περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης και του χαρακτήρα


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦ. 1 ενότητες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
ΚΕΦ. 2 ενότητες 2.1, 2.2, 2.3
ΚΕΦ. 3 ενότητες 3.3, 3.4, 3.5

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦ. 1 ενότητα 1.2, 1.3, 1.4
ΚΕΦ. 2 ενότητες 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
ΚΕΦ. 3 ενότητες 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Εξεταστέα ύλη από σελίδα 1 έως και σελίδα 84.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Εξεταστέα ύλη 2010

Ενότητες 2,3,5,6,7,9,11,12.
Κείμενα –μετάφραση , γλωσσικά , ετυμολογικά.
Γραμματική : Συμφωνόληκτα Γ΄κλίσης (19-21) (1. Αφωνόληκτα
2.Ημιφωνόληκτα  Γ΄ κλίσης ),
Ημιφωνόληκτα α.υγρόληκτα σελ.26,
Σιγμόληκτα ουδέτερα ακατάληκτα σελ.27,
Επίθετα φωνηεντόληκτα  σελ. 35,
Επίθετα σιγμόληκτα σελ.49 (α. δικατάληκτα σιγμόληκτα σε ης-ης-ες,
β. δικατάληκτα ενρινόληκτα σε ων-ων-ον)
Αόριστη αντωνυμία τίς,τίς,τί σελ.50
Αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ , ὅ σελ.57
Ανώμαλα επίθετα: α) πολύς , πολλή , πολύ σελ.95
β) μέγας, μεγάλη, μέγα. σελ.96
Εἰμί : κλίση οριστικής ενεστώτα, παρατατικού, υποτακτικής, ευκτικής , προστακτικής  απαρεμφάτου, μετοχής  ενεστώτα.
Οριστική, υποτακτική, ευκτική, ενεργητική και μέση φωνή.
Προστακτική ενεργητικής  φωνής.
Απαρέμφατα, μετοχές :  ενεργητική και μέση φωνή .
Συντακτικό :   Απρόσωπη σύνταξη (  σελ.42-43 ασκήσεις σελ.51)
Αντικείμενο δίπτωτων ρημάτων  (άμεσο, έμμεσο, σελ.65,66,67) Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί ( σελ.118)


ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σελ. 8-11
Iλιάδα και Ιστορία. Περιεχόμενο, θέμα και δομή της Ιλιάδας . Διαφορές Ιλιάδας και Οδύσσειας.
ΡΑΨΩΔΙΕΣ: A 1-612
                    Γ 121-244
                    Ε 311-430
                    Ζ 369-529
                    Ι 225-431
                    Π 783-867
                   Ω 468-550

Εξεταστέα ύλη 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σελ. 8-11
Iλιάδα και Ιστορία. Περιεχόμενο, θέμα και δομή της Ιλιάδας . Διαφορές Ιλιάδας και Οδύσσειας.
ΡΑΨΩΔΙΕΣ: A 1-612
                    Γ 121-244
                    Ε 311-430
                    Ζ 369-529
                    Ι 225-431
                    Π 783-867
                   Ω 468-550


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

"Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο", Ινδ. Σιάτλ
Η τρίπλα των ονείρων
Ο μικρός πρίγκιπας
"Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα", Δημ. Χατζής
"Ένας αριθμός",Άντον Τσέχωφ
Στην εποχή του τσιμέντου
"Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ", Άννα Φρανκ
"Πάσχα τ' Απρίλη", Σωτ. Δημητρίου
Θερμοπύλες
Θέλω να πάω στην ξενητιά
Ξενιτεμένο μου πουλί

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Ενότητα 1 Μορφές υποκειμένου Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου Αχώριστα μόρια
Ενότητα 2 Περίληψη - Πλαγιότιτλοι
Ενότητα 3 Ενεργ. Παθ. φωνή (Α, Β συζυγία) Α, Β τάξη ->Β' συζυγίας (σελ 50-51)
Ενότητα 4 Διαθέσεις - Μεταβατικά-Αμετάβατα ρήματα - Αντικείμενο (Άμεσο-Έμμεσο)
Ενότητα 5 Οι βαθμοί των επιρρημάτων- επιθέτων
Ενότητα 6 Επιστολή (επικοινωνιακό πλαίσιο)
Ενότητα 7 Επιρρηματικοί προσδιορισμοί Συνδετικές φράσεις (από φυλλάδιο)
Ενότητα 8 Επιθετική και επιρρηματική μετοχή
Σημ. Στις ενόττες συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα κείμενα

Ενδεικτικά Θέματα παραγωγής λόγου:
Εργαζόμενη Γυναίκα
Περιβάλλον
Φιλία
Τηλεόραση
Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
Επάγγελμα
Δικαιώματα παιδιού


ΦΥΣΙΚΗ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1  σελ.(16-20)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2  σελ.(24-41)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  σελ.(44-63)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4  σελ.(65-86)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   5  σελ.(89-114)

ΧΗΜΕΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1  σελ.(15-22)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2  σελ.(30-69)