ΥπΠΔΒΜΘ | e-yliko | sch | Ο καιρός
Δήλωση Προτιμήσεων ΠΥΣΔΕ | home   
Εξετάσεις
 

Εξεταστέα Ύλη :  Τάξη Α'


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 και σελίδα 128

Εξεταστέα ύλη 2010

ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27

ΙΣΤΟΡΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

Κυκλαδικός πολιτισμός   σελ. 21-22
Μινωικός πολιτισμός       σελ. 23-28
Μυκηναϊκός πολιτισμός   σελ. 29-34
Αρχαϊκή Εποχή                σελ. 43-61και 65-66
Η Ηγεμονία της Αθήνας   σελ. 69-77
Πελοποννησιακός πόλεμος σελ.83-88

Εξεταστέα ύλη 2010

Κυκλαδικός πολιτισμός   σελ. 21-22
Μινωικός πολιτισμός       σελ. 23-28
Μυκηναϊκός πολιτισμός   σελ. 29-34
Αποικιακή εξάπλωση      σελ. 43-44
Πολιτεύματα                    σελ. 45-46
Σπάρτη                           σελ.  48
Αθήνα                             σελ. 50-53
Πανελλήνιοι  δεσμοί        σελ. 54-56
Ιωνική επανάσταση        σελ. 57-62
Τέχνη (αρχιτεκτονική)     σελ. 65
Συμμαχία της Δήλου       σελ. 69-70
Δημοκρατία- Περικλής- Κοινωνία      σελ. 71-77
Πελοποννησιακός πόλεμος (αίτια, αφορμές, περίοδοι) σελ.83-85
Σικελική εκστρατεία (… όλα χάθηκαν) σελ.86
Συνθηκολόγηση 404 π.Χ. – όροι- τα αποτελέσματα σελ. 88
Μέγας Αλέξανδρος σελ. 102-103

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

"Think Teen" 1st Grade : Units 1 - 6
και όλες οι ασκήσεις από το workbook που αντιστοιχούν στα units αυτά.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Βιβλίο "Action.fr - gr 1"
Ενότητες 0, 1, 2, 3 μέχρι και σελ. 70.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: Wer, Wo, Was, Woher, Wie, Wie alt
ΑΡΙΘΜΟΙ: 1-100
ΟΡΙΣΤΙΚΟ: der, die, das - die και
ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: ein, eine, ein,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: ich du er sie es wir ihr sie Sie
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: mein, meine, mein –meine dein, sein, ihr, …
ΚΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ καθώς και του sein, haben, fahren(ä), schlafen(ä), sehen(ie), treffen(i), lesen(ie), geben(i), nehmen(imm), essen(iss), sprechen(i), σελ.51
ΚΛΙΣΗ Χωριζόμενων και μη χωριζόμενων ρημάτων
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΕΧΤΕ: KURSBUCH ΣΕΛ. :16, 25, 26, 39, 41, 42, 43

Εξεταστέα ύλη 2010

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: Wer, Wo, Was, Woher, Wie, Wie alt
ΑΡΙΘΜΟΙ: 1-100
ΟΡΙΣΤΙΚΟ: der, die, das - die και
ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ: ein, eine, ein,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: ich du er sie es wir ihr sie Sie
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ: mein, meine, mein –meine dein, sein, ihr, …
ΚΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ καθώς και του sein, haben, fahren(ä), schlafen(ä), sehen(ie), treffen(i), lesen(ie), geben(i), nehmen(imm), essen(iss), sprechen(i), σελ.51
ΚΛΙΣΗ Χωριζόμενων και μη χωριζόμενων ρημάτων
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΕΧΤΕ: KURSBUCH ΣΕΛ. :16, 25, 26, 39, 41, 42, 43

ΙΤΑΛΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2011

Από το βιβλίο Rete Junior θα εξεταστούν οι παρακάτω σελίδες:
17-22, σελ. 27, 29-31, σελ. 33, σελ. 42-43.
Επίσης  θα εξεταστούν:
1) τα ρήματα essere, avere, esserci, chiamarsi
2) τα ρήματα σε –ARE, -ERE, -IRE
3) το οριστικό άρθρο στα δύο γένη στον ενικό και πληθυντικό αριθμό
4) τα ουσιαστικά και τα επίθετα στα δύο γένη στον ενικό και πλυθυντικό αριθμό.
5) οι ερωτηματικές λέξεις στα ιταλικά
6) οι μέρες, οι μήνες, οι εποχές στα ιταλικά

Εξεταστέα ύλη 2010

ΒΙΒΛΙΟ : RETE! JUNIOR [Parte A']
ΣΕΛΙΔΕΣ :17, 18, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 38, 42, 43, 44, 45, 135, 136, 137

VERBI AUSILIARI :essere, avere
VERBI IRREGOLARI : andare, fare, sapere

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

ΜΕΡΟΣ Α’  ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : Παράγραφοι  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Παράγραφοι  2.1,  2.2,  2.3,  2.4,  2.5,  2.6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : Παράγραφοι  3.1,  3.2,  3.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° : Παράγραφοι  4.1,  4.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7° : Παράγραφοι  7.1,  7.2,  7.3,  7.4,  7.5,  7.6

ΜΕΡΟΣ Β’  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : Παράγραφοι 1.5,  1.6,  1.7,  1.8,  1.9,  1.10,  1.11,  1.12,  1.13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Παράγραφοι  2.3,  2.6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : Παράγραφοι  3.1,  3.2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

από σελίδα 15 έως και 56
από σελίδα 65 έως και 74
από σελίδα 86 έως και 11

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Εξεταστέα ύλη από σελίδα 1 έως και σελίδα 68.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Εξεταστέα ύλη 2010

Ενότητα 2η:Η εκπαίδευση των παιδιών στην Αρχαία Αθήνα
Α’ Κείμενο:Γλωσσικά-Ερμηνευτικά σχόλια,ερωτήσεις  σελ14,15,16
Γ’.Φθόγγοι και γράμματα                                                                18,19
Ενότητα 3η:Β’ Ετυμολογικά-Η ετυμολογία των λέξεων        22,23
Γ’ Γραμματική-1-Τόνοι και πνεύματα                                                   24
-2-Μέρη του λόγου-3-Παρεπόμενα πτωτικών                             25,26
-4-Παρεπόμενα του ρήματος                                                             26,27
Ενότητα 4η:Β2.Ετυμολογικά-Παραγωγή ουσιαστικών                 31
Γ’.Γραμματική-1-Το άρθρο                                                                        32
-2-Β’ κλίση ουσιαστικών-3-Προσωπικές αντωνυμίες                   33,35
Ενότητα 5η:Β2.Παραγωγή ουσιαστικών                                     40,41
Γ’ Γραμματική-1-Οριστική ενεστώτα ρημ.ειμί                                      41
-2-3-Οριστική ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής          42,43
Ενότητα 6η:Η ομορφιά δεν είναι το παν.                              44,45,46
Α΄Κείμενο-Γλωσσικά-Ερμηνευτικά σχόλια,ερωτήσεις             
Β’1.Λεξιλογικός πίακας,Β2.Ετυμολογικό(Παραγωγή ουσ.)        47,48,49
Γ’.Γραμματική:Α’ κλίση ουσιαστικών                                                  50,51
Ενότητα 7η:Β2.Ετυμολογικά (Παραγωγή ουσιαστικών)                   56
Γ.Γραμματική-1-Η αύξηση-2-Οριστική παρατ.ρημ.ειμί                         57
-3-4-Οριστική Παρατατικού και Αορίστου Ενεργ.φωνής                 58,59
Ενότητα 8η:Β2.Ετυμολογικά(Παραγωγή ρημάτων)                  σελ 64,65
Γ’ Γραμματική-1-Δευτερόκλιτα επίθετα-2-Δεικτική αντωνυμία 65,66,67

Ενότητα 9η:Β2.Ετυμολογικά(Παραγωγή ρημάτων)                              72
Γ’-1-Αναδιπλασιασμός.-2-3-Οριστική Παρακειμένου και
Υπεσυντελίκου Ενεργητικής φωνής                                                   73,74,75

Ενότητα 10η:Ο Σωκράτης για τη φιλία                                               
Α’Κείμενο-Γλωσσικά                                                                                       76,77
Β1.Λεξιλογικός πίνακας.Β2.Ετυμολογικά                                                  78,79
Γ’Γραμματική                                                                                                80,81

Ενότητα 11η:Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα  
Α’Κείμενο-Γλωσσικά-Ερμηνευτικά σχόλια,ερωτήσεις                     82,83,84
Β1.Λεξιλογικός πίνακας.Β2.Ετυμολογικά(παραγωγή ρημάτων)     84,85,86
Γ’.Σύνταξη(Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης)                    86,87,88,89

Ενότητα 12η:Αθήνα και Ατλαντίδα
Α’Κείμενο-Γλωσσικά-Ερμηνευτικά σχόλια,ερωτήσεις                     90,91,92
Β1.Λεξιλογικός πίνακας                                                                               92,93
Β2.Ετυμολογικά(παραγωγή επιθέτων)                                                           93
Γ’1.Γραμματική(Γ’ κλίση ουσιαστικών)                                               94,95,96
Γ’2.Σύνταξη(Τα είδη των προτάσεων ως προς τους όρους τους)        96,97
Ενότητα 13η:Δάμων και Φιντίας
Α΄Κείμενο –Γλωσσικά-Ερμηνευτικά σχόλια,ερωτήσεις                98,99,100
Β1.Λεξιλογικός πίνακας-Β2.Ετυμολογικά(Παραγωγή επιθέτων)     100,101
Γ1.Γραμματική(Απαρέμφατα και μετοχές ενεργ.φωνής)                 102,103
Γ2.Σύνταξη(1.Απαρέμφατο)(2.Μετοχή)                                       103,104,105
Ενότητα 14η:Β2 Ετυμολογικά (Παραγωγή επιθέτων)                 109,110
Γ’Γραμματική  1  Γ’ κλίση ουσιαστικών                                                         111
2 Οριστική Ενεστώτα και μέλλοντα μέσης φωνής                           111,112
3 Οριστική μέλλοντα ρήματος ειμί                                                     112,113
Ενότητα 15η:Γ’ Γραμματική
Οριστική παρατατικού και Αορίστου μέσηςφωνής                        118,119
Ενότητα 16η:Γ’ Γραμματική
1-2 Οριστική παρακειμένου
και υπερσυντελίκου μέσης φωνής                                              123,124,125
Ενότητα 17η:Γ1’ Γραμματική
Απαρέμφατα και μετοχές μέσης φωνής                                            131,132   
Γ’2.Σύνταξη 1.Το υποκείμενο του απαρεμφάτου                             132,133
                      2.Το υποκείμενο της μετοχής                                  

 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εξεταστέα ύλη 2010

Α. ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Εισαγωγή : σελ. 9-12 και σελ. 15: Η διαίρεση της Οδύσσειας σε 3 μέρη.
Ραψωδίες : α σελ. 17 - 44
                   ε σελ. 51 - 71
                   ζ σελ. 73 - 78
                  π σελ. 127 - 130
                  ψ σελ. 152 - 156

Β. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
Εισαγωγή : σελ. 10 - 11
Κείμενο : ΚΡΟΙΣΟΣ ΚΑΙ ΣΟΛΩΝ (σελ. 18 - 21 ) και
               ΚΡΟΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ  (σελ. 26 - 29)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

1. Λαικό παραμύθι, το πιο γλυκό ψωμί.
2. Α. Μόλλας, Η πείνα του Καραγκιόζη
3. Λ. Τολστόι, Ο παππούς και το εγγονάκι
4. Ντ. Δημόπουλος, Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό
5. Κ. Π. Καβάφης, Δέησις
6. Δ. Ψαθάς, Οι πιτσιρίκοι
7. Ν. Καζαντζάκης, η Νέα Παιδαγωγική
8. Διδώ Σωτηρίου, Ταξίδι χωρίς επιστροφή
9. Ειρήνη Μάρρα, Τα κόκκινα λουστρίνια
10. Κρ. Αθανασούλης, Παράπονο σκύλου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξεταστέα ύλη 2010

Α΄                                                                                                              ΣΕΛΙΔΕΣ
Ενότητα 1η   Γ1.  Είδη  προτάσεων  ανάλογα  με  τα  συστατικά  τους.      17  , 18
                     Γ2.  Είδη  προτάσεων  ανάλογα  με  τη  σημασία  τους.        19 – 21
                              Ας  θυμηθούμε --------------------------------------------------- 24

Ενότητα 2η   Γ.  Παράγραφος ---------------------------------------------------- 34 – 45
                            Ας  θυμηθούμε ----------------------------------------------------- 38

Ενότητα 3η    Β1.  Στοιχεία  περιγραφής -------------------------------------------- 43
                      Γ1.  Στοιχεία  αφήγησης
                              Περίληψη ------------------------------------------------------- 47 , 48
                              Ας  θυμηθούμε ---------------------------------------------------- 58

Ενότητα 4η  Β1.  Τι  είναι  ονομαστική  φράση  και  ποια 
                             η  λειτουργία  της   στην  πρόταση -------------------------  63 , 64
                             Ρηματική  φράση  -------------------------------------------------  64
                     Β2.  Επιθετικός  προσδιορισμός  -------------------------------------  65
                             Διαβάζω  και  γράφω ---------------------------------------------  67     
                     Γ1.  Κλίση  ουσιαστικών -------------------------------------------- 68 – 70
                     Γ2.  Κλίση  επιθέτων  ------------------------------------------------- 72 , 73
                      Δ΄   Παραγωγή  και  σύνθεση --------------------------------------- 74 , 75
                             Ας  θυμηθούμε ------------------------------------------------------- 80

Ενότητα 5η   Β1.  Ο  ρόλος  και  η  λειτουργία  του  ρήματος  --------------------     84
                     Β2.  Οι  μορφές  του  ρήματος  -----------------------------------------   85
                     Β2.1  Πρόσωπο  και  αριθμός  ------------------------------------------  85
                     Β2.4  Χρόνοι  του  ρήματος  και  ποιόν  ενεργείας  --------------89 – 91
                     Β3     Συνδετικά  ρήματα   -------------------------------------------  91 , 92
                      Γ      Παράγωγα  ρήματα  -------------------------------------------- 92 – 95
                           Ας  θυμηθούμε  ------------------------------------------------------ 98

Ενότητα 6η   Β1.  Οι  πτώσεις  ως  δείκτες  για  τη  σχέση 
                              ουσιαστικού  και  ρήματος  -------------------------------------  103
                      Β2.  Οι  πτώσεις  ως  δείκτες  για   τη  σχέση
                              ουσιαστικού  και  ουσιαστικού ----------------------------104 , 105
                      Γ.    Παράγωγα  ουσιαστικά  ------------------------------------ 106 , 107
                      Δ.    Παράγραφος – πλαγιότιτλοι  ------------------------------  107 , 108
                      Ε΄    Λεξιλόγιο  -----------------------------------------------------  108 , 109
                             Ας  θυμηθούμε  ---------------------------------------------------  110

Ενότητα 7η   Γ΄.   Παράγωγα  επίθετα
                                Μαθαίνω  ότι  ------------------------------------------  117 , 118
                      Δ΄    Περιγραφή  -----------------------------------------------  118 , 119

Ενότητα 8η   Β1.  Περίοδοι  λόγου – Κύριες  και  δευτερεύουσες
                              προτάσεις  ----------------------------------------------------  127
                      Β2   Παρατακτική   σύνδεση  -------------------------------  128 , 129
                              Διαπιστώνω  για  τη  στίξη  και  την
                              παρατακτική  σύνδεση  ------------------------------------  130
                      Β3   Ασύνδετο  σχήμα  -------------------------------------------- 130
                              Μαθαίνω  ότι ------------------------------------------------- 131
                       Γ΄   Αφήγηση . Μαθαίνω  ότι  ---------------------------------- 133 

Β΄   
Από  τις  ενότητες  1η  , 2η  , 3η  , 4η  , 6η  , 7η  , 8η  ,  θα  οριστεί  το  θέμα  της
Έκθεσης  από  το  αντίστοιχο  κεφάλαιο    Δραστηριότητες  παραγωγής  λόγου